Romuald Mieczkowski

romuald mieczkowski1.jpg Romuald Mieczkowski ur. w Wilnie. Studiował filologię polską i geografię, estetykę. Debiutował opowiadaniem w 1966. Pracował jako tłumacz, dziennikarz w gazecie codziennej. Od 1980 prowadził dział polski Radia Litewskiego, zmieniając całkowicie charakter audycji. W 1989, na fali pierestrojki, był założycielem cotygodniowego magazynu polskiego „Panorama Tygodnia” (późniejsze „Rozmowy Wileńskie”) w Telewizji Litewskiej, który prowadził do 2002 – aż do zniknięcia z anteny programu w tej postaci.
Od 1989 redaguje i wydaje pismo o rodowodzie niepodległościowym – „Znad Wilii”, którego podstawowym celem była integracja środowisk inteligencji polskiej. Współtwórca radia o tym tytule. Od 2000 „Znad Wilii” ukazuje się jako kwartalnik (o objętości 160 s.). Pisze felietony również pod pseudonimem Tomasz Bończa. Współpraca m.in. z nowojorskim „Nowym Dziennikiem”, a także z Telewizją Polską, Radiem Polskim, BBC.
W 1995 założył z Wandą Mieczkowską pierwszą na Wschodzie Polską Galerię Artystyczną „Znad Wilii”, która zrzeszyła wokół siebie artystów Polaków, Litwinów, innych narodowości. Galeria zorganizowała ok. 400 wystaw na Litwie i zagranicą – w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i USA. Odbyły się w niej wystawy plastyków z Polski i innych krajów. Organizowane są tu koncerty, spotkania, wieczory autorskie, promocje książek.
W latach 2004/5 zorganizował filię tej placówki w Warszawie – Wileńską Galerię Sztuki „Znad Wilii”, jednak inicjatywa nie znalazła zaplecza i od lipca 2006 kieruje Galerią Mazowiecką w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki.
Od 1994 organizuje Międzynarodowe Spotkania Poetyckie „Maj nad Wilią”, które weszły do kalendarza najważniejszych imprez literackich na Litwie. W dotychczasowych ich edycjach wzięło udział ok. 200 literatów zagranicznych. Jeden z pomysłodawców odrodzenia Śród Literackich w Celi Konrada, wchodził w skład ich kolegium w latach 1992-2000 – aż do ich rozwiązania.
W 1988 był w ścisłym gronie założycieli pierwszej w po wojnie organizacji polskiej – Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polaków na Litwie (późniejszy Związek Polaków na Litwie), wchodził w skład jego ZG. Od 2000 – prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Kultury „Znad Wilii”.
Autor publikacji, materiałów radiowych i telewizyjnych. Wydał następujące zbiory wierszy: W Ostrej Bramie (Warszawa 1990), Co bym stracił (Kraków 1990), Wirtuozeria grubo po północy (Suwałki 1991), Powrócę; Podłoga w Celi Konrada; zbiór prozy poetyckiej Sennik wileński (Warszawa 1992, 1994, 1995), Sen w ogrodach Moneta (Zielona Góra 1996), Dźwięki ulicy Szklanej (Bydgoszcz 1999), Zbudować łódź (Toruń 2006), Objazdowe kino i inne opowiadania wileńskie (proza); Nikt nie woła (Wilno, 2007 i 2008, Biblioteka Znad Wilii). Opracował antologię poetycką 50 poetów z różnych krajów pt. Przenieść Wilno do serca. Portret miasta (Wilno 2009). Drukował swe utwory w pismach literackich na Litwie, w Polsce i w innych krajach (m. in. „Literatura ir menas”, „Kultūros barai”, „Poezja”, „Twórczość”, „Akcent”, „Borusia”), trafiły one m. in. do pierwszej powojennej polskiej antologii na Litwie Sponad Wilii cichych fal (Kowno 1985), do antologii Współczesna polska poezja Wileńszczyzny (Warszawa 1986), Poezji Polskiej. Antologia Tysiąclecia, (Warszawa 1998), antologii Poezja Ostrobramska (Białystok 1991, 1999 i 1996), antologii Tobie Wilno (Białystok 1992), Antologii Poezji do ćwiczeń i interpretacji, zalecanej dla szkół polskich na Litwie (Wilno 1997), wydania Klejnoty poezji polskiej. Od Mickiewicza do Herberta (Poznań 2001) – na prawach wypisów dla szkół średnich i wyższych uczelni humanistycznych w Polsce.
Był tłumaczony na litewski, rosyjski, ukraiński, białoruski, angielski, włoski, francuski, węgierski, czeski, arabski i fiński. Sam Mieczkowski tłumaczy z litewskiego, języków słowiańskich. Członek Związku Pisarzy Litwy oraz międzynarodowej grupy poetyckiej Magnus Ducatus Poesis. Tłumaczył utwory z litewskiego, ukraińskiego, białoruskiego i rosyjskiego m.in. do wielojęzycznej antologii pt. Magnus Ducatus Poesis – Pokonywanie granic (Wilno, 2007), w której znalazły się wiersze czołowych poetów z Litwy, Polski, Białorusi i Ukrainy i do której wstęp napisał m.in. prezydent Litwy Valdas Adamkus.
Uczestnik konferencji naukowych w zakresie literatury, kultury i sztuki, problematyki mniejszości narodowych, a także transformacji społecznych – na Litwie, w Polsce, we Włoszech, Francji, w Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, USA i innych krajach. W pokłosiu konferencji w Lyonie, poświęconej 200-leciu urodzin A. Mickiewicza – Adam Mickiewicz – poéte qui unit la Lituanie, la Pologne et la Franc – znalazła się praca Mieczkowskiego Mickiewicz dans les consciences des artistes contemporains en Lituanie (Editions PROFAC, Lyon 1999).
Laureat nagród – Fundacji Kopernikańskiej w USA, Fundacji Polcul w Australii, Fundacji im. Turzańskich w Kanadzie, im. Sawiczów w Finlandii, Nagrody Czesława Miłosza, wyróżnień, przyznawanych w Polsce m.in.: suwalskiego tygodnika „Krajobrazy” – medalu „Za odwagę w myśleniu i działaniu” – 1988; im. Barbary Sadowskiej; Juliusza Słowackiego; Witolda Hulewicza (dwukrotnie); Dariusza Stolarskiego – Białe Pióro; nagrody KUL; im. Z. Glogera; Fidelis Poloniae, a w 2009 – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP i Bene Merentibus – Fundacji Wspierania Współpracy Polsko-Litewskiej im. Adama Mickiewicza.
W 1997 przyznano mu odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, w 1998 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

***
Romuald Mieczkowski uważa, że współpraca polsko-litewska na niwie kultury wciąż ma charakter deklaratywno-polityczny, nie zaś roboczy i stały. Stąd żenująco mała jest wiedza o współczesnym życiu kulturalnym sąsiednich krajów – m.in. mało przekładów literatury, rzadko odbywają się wystawy, niewłaściwe są stereotypy postrzegania Polaków na Litwie i Litwinów w Polsce. Działa na rzecz wytworzenia mechanizmów partnerskiej współpracy z polską inteligencją twórczą na Wschodzie na warunkach współczesnych realiów i promocji jej osiągnięć.
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Nauki ojca kapucyna 6517
2 Sprzedaje się mieszkanie 6132