I Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Wojciecha Siemiona w Grodzisku Mazowieckim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Ogólnopolski Konkurs Literacki w Grodzisku Mazowieckim powstaje w celu promocji postaci znanego aktora, pisarza, animatora kultury, dyrektora teatru, wykładowcy Wojciecha Siemiona. Wojciech Siemion zmarł 24 kwietnia 2010 roku w wyniku wypadku samochodowego. Był osobą związaną z Zachodnim Mazowszem, mieszkał w Petrykozach ,w stworzonym przez siebie prywatnym muzeum-skansenie. Często gościł w Grodzisku Mazowieckim, występował, spotykał się z młodzieżą w szkołach. Był człowiekiem-legendą i człowiekiem-instytucją. Jego role w filmach, serialach i teatrze zawsze wzbudzały podziw i szacunek. Posiadał ogromną wiedzę na temat poezji i jej recytacji. Napisał szereg książek poświęconych największym polskim poetom i sposobom rozumienia ich tekstów. Powiedzenie, że nie ma ludzi niezastąpionych w przypadku Wojciecha Siemiona nie obowiązuje.
Konkurs ma też na celu rozbudzanie zainteresowania literaturą, w tym poezją. Organizatorom zależy również na kształtowaniu twórczych postaw i podwyższeniu sprawności w posługiwaniu się polszczyzną. Mamy nadzieję, że nasz Konkurs wpisze się w krajobraz kulturowy Mazowsza i całej Polski.

I Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Wojciecha Siemiona 
w Grodzisku Mazowieckim

1. Organizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Wojciecha Siemiona są: Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim i Związek Literatów Polskich.

2. Celem Konkursu jest:
- kształtowanie twórczych postaw,
- upamiętnienie twórczości i postaci Wojciecha Siemiona,
- podwyższenie sprawności w posługiwaniu się polszczyzną.

3. W Konkursie mogą wziąć udział poeci niezrzeszeni i zrzeszeni, włącznie z ZLP i SPP.

4. Uczestnik konkursu w dniu rozdania nagród 10 maja 2014 r. musi mieć ukończone 16 lat.

5. Prace konkursowe – zestawy 3 wierszy napisanych w języku polskim, należy przesłać w czterech egzemplarzach (maszynopis lub wydruk) do 10 kwietnia 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki
ul. Spółdzielcza 9
05-825 Grodzisk Mazowiecki
z dopiskiem „Konkurs Literacki im. Wojciecha Siemiona”

6. Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani opublikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach. Wiersze nie powinny przekraczać strony maszynopisu każdy, muszą być napisane w języku polskim, co nie wyklucza używania sformułowań z języków obcych, które weszły do kodu kulturowego np. z łaciny, angielskiego itp.

7. Prace konkursowe muszą być anonimowe i opatrzone godłem słownym. Do anonimowej przesyłki z zestawem wierszy, wysłanej pocztą, należy dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem słownym, zawierającą dane autora: imię, nazwisko, wiek, adres, telefon, e-mail.

8. Konkursowe wiersze podlegać będą ocenie profesjonalnego jury, które powołują organizatorzy.

9. W Konkursie przyznane zostaną następujące nagrody:
- I miejsce – 750 zł
- II miejsce – 600 zł
- III miejsce – 400 zł
wyróżnienia – po 300 zł
Odbiór nagród, osobiście przez laureatów, jest możliwy wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.

10. Wręczenie nagród nastąpi podczas imprezy finałowej w sobotę 10 maja 2014 roku o godz. 15.00 w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim.

11. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia Konkursu i jego promocji oraz informowania o Konkursie im. Wojciecha Siemiona. 

12. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa w Konkursie.

13. Organizatorzy nie odsyłają prac konkursowych, zastrzegają sobie prawo do ich nieodpłatnego wykorzystania (np. w publikacji pokonkursowej).

14. Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu laureatów na uroczystość ogłoszenia wyników.

15. Wykładnia niniejszego regulaminu i kwestii w nim nieujętych należy do organizatorów Konkursu.

16. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać pod adresem mejlowym: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.